Bytové družstvo "Pod Vítkem"

bylo zřízeno na ustavující členské schůzi konané dne 15. června 1991 a zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským Soudem v Hradci Králové oddíl DrXXVI, vložka 23.

Základní údaje:

Sídlo: Kapitána Jaroše 97, 568 02 Svitavy

Identifikační číslo: 150 34 666

Právní forma: Družstvo

Bankovní spojení: 1212072/0300

Předmět podnikání:

  • provádění bytových a občanských staveb
  • pronájem bytových a nebytových prostor
  • poskytování a zajišťování služeb souvisejících s bydlením
  • zajišťování (provádění) údržby, oprav a modernizace bytového a nebytového fondu družstva