O nás

Bytové družstvo pod Vítkem bylo zřízeno na ustavující členské schůzi konané dne 15. června 1991 a zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským Soudem v Hradci Králové oddíl DrXXVI, vložka 23.

Předmětem podnikání, kterým se naše bytové družstvo zabývá, jsou:

  • pronájem bytových a nebytových prostor
  • poskytování a zajišťování služeb souvisejících s bydlením
  • zajišťování (provádění) údržby, oprav a modernizace bytového a nebytového fondu družstva

 

 Stránky ve výstavbě!!